سامانه مدیریت سهام

شرکت های سهامی می توانند به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای پرداخت سهام از این اتوماسیون استفاده نمایند. سهامداران با ثبت نام در این پرتال قادر خواهند بود تا اطلاعات و مدارک لازم را بارگزاری کنند، همچنین آخرین ارزش سهم خود و میزان سود سهام را مشاهده نمایند و درخواست تسویه بنمایند.