سامانه تغذیه

این سامانه به منظور ارائه خدمات به سلف های سرویس و مراکز توزیع غذا توسعه داده شده است.

کاربران با داشتن کارت شناسایی منحصربه فرد و استفاده از دستگاه کارت خوان می توانند خدمات دریافت کنند. همچنین قابلیت تعریف انواع دسته های غذایی و انواع غذاها، انواع شیفت ها، تعریف ژتون های مختلف و رزرو و پرداخت انلاین، گزارشات مالی و … در این سامانه لحاظ شده است.