کارآیند

کارآیند یک کاریابی الکترونیکی است که شامل ابزارهایی جهت مدیریت کارجویان، فرصت های شغلی و کارفرمایان می باشد.

چقدر این مطلب برای شما مفید بوده است؟

0 / 5. 0