فرصت های شغلی

jobs

کاری که یک بار به خوبی انجام شود، برای همیشه انجام شده است
فیلتر دسته بندی فرصت های شغلی

استخدام کارشناس فروش تلفنی

شرکت اسپرلوس جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش بین المللی از متخصصین دارای دانش زبانهای…

فروش و بازار یابی | کارشناس فروش تلفنی
20 اردیبهشت 1402