پشتیبانی

شرکت اسپرلوس به منظور حمایت و پشتیبانی از مشتریان، به اعتبار اعتمادی که نسبت به حسن انجام کار وجود دارد؛ پس تحویل پروژه درخواستی مشتری، به مدت سه ماه به صورت کاملا رایگان در زمینه های ارتقای پروژه در محدوده ذکرشده در قرارداد، تصحیح و ویرایش پروژه ارائه شده و همچنین رفع خطاهای موجود از آنها حمایت می کند.