دورهمی

کادر اجرایی به منظور تحقق کامل خواست مشتری، از نیروی های متخصص و متبحر در تمامی زمینه ها شامل وب، اندروید، چندرسانه ای و… تشکیل شده تا آماده پذیرش هرگونه خدماتی از جانب مشتری باشد.